Kaji Selidik

Pihak Seafarer Management Centre, Malaysia sedang menjalankan kaji selidik mengenai julat gaji pelaut di sektor Offshore Support Vessel (OSV), Malaysia. Google Form bagi kajian ini dapat dicapai melalui:

https://goo.gl/forms/x0ugKjTGdgbeMU2r1

Hasil kaji selidik ini akan digunakan untuk rujukan unjuran julat gaji sektor OSV berdasarkan jenis kapal, had pelayaran dan pemilikan kapal (dalam atau luar negara). Untuk rujukan asas, faktor gaji “Dynamic Positioning” diasingkan dari kajian ini.

Segala kerjasama tuan/puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Tarikh tutup kaji selidik ini adalah pada 20hb Disember 2018.